De trap naar Jens' apartment

Zo'n open trappenhuis ligt meestal achter de huizen (vanaf de straat moet me eerst moet je een deur en een gang door)