E-mail aan Rots-Vast Amsterdam Zuid (de maat is vol)

Taxonomy visibility: Term 'geruzie' has been made visible
Van: 
ro@muit.nl
Aan: 
amsterdamzuid@rotsvast.nl
Datum: 
2009-03-12 15:44 -07:00
Onderwerp: 
Re: volgens afspraak

Karin,

1) deze 'fakturen/overzichten beheer' bevatten geen enkele specificatie
van de vermindering in bedragen die door Rots-Vast c.q. de huurster
betaald zijn. En het maakt geen reet uit of de bedragen door jullie of
door de huurster ingehouden zijn: als er minder dan 850 Euro is betaald,
dan is daar een reden voor -- en dan hoort die reden gespecificeerd te
worden.

2) Het feit dat je mij deze papiertjes hebt opgestuurd heeft NIET tot
een betaling geleid. Ik heb dus ONDANKS DAT IK JOU DRIE KEER ACHTER
ELKAAR GEBELD HEB, en jij me nonchalant verzekerde dat alles in orde was
of kwam, NOG STEEDS GEEN GELD GEHAD en jullie zijn me nu BIJNA
VIERDUIZEND EURO schuldig.

3) Hoe voorspelbaar: Je hebt NIETS van 'de maand februari' laten horen
of zien, ondanks je benedenstaande belofte.

De vodjes die je me gestuurd hebt blijken dus net zoveel waard als je
uitspraken: niets.

=============

Ik weet hoe het in jouw branche gaat, Karin. Gewoon onverstoorbaar heen
blijven praten over alles wat de klant zegt, zodat je in de gelegenheid
bent om harde inhoudelijke beloften te ontwijken. Ik hoor dat heus wel
in de telefoongesprekken.

Welnu, dat is nu over. Je schijnt te vergeten dat ik nog steeds het
beheercontract kan opzeggen dat vanaf april zou ingaan, en dat ik
(wegens het uitblijven van informatie aan jullie kant) direct met de
huurster praat.

Ik wil geen slap geouwehoer meer, ik hoef ook geen sorry. Ik wil zaken doen.

Ik wil dat je je doodgewoon kort en zakelijk, maar duidelijk,
schriftelijk (via antwoord e-mail dus) committeert aan de volgende 4
dingen, die niets meer zijn dan normale dingen waarvoor ik jullie genoeg
betaal:

a) je bezorgt me per direct overzichten van februari en maart (NB: ik
neem aan dat de huurster maart ook al betaald heeft);

b) vanaf februari zijn er in die overzichten specificaties opgenomen als
het bedrag onder de streep minder dan EUR 789,31 is;

c) je zorgt er aktief voor dat alle bedragen vanaf oktober (die dus nog
geen van allen uitgekeerd zijn) per ommegaande aan mij overgemaakt
worden, verifieert dit en bevestigt dit aan mij;

d) in de toekomst wordt er direct na betaling een overzicht gemaakt en
leidt dat automatisch tot betaling. (Dat moet met een normale
administratie toch niet moeilijk zijn.) Of de huurster nu op de 1e van
de maand, de 11e of de 23e betaalt, en of ze dat via giro, in cash of
met kraaltjes doet, moet daar geen effect op hebben, want dat is jullie
probleem, niet het mijne.

Bij uitblijven hiervan (c.q. van redelijke en ter zake doende
onderbouwingen waarom dit niet mogelijk zou zijn) zeg ik niet alleen het
beheercontract op, maar hebben jullie ook binnenkort een deurwaarder op
de stoep staan.

Roderik Muit.

P.S. als het zo verschrikkelijk moeilijk is om een normale administratie
te voeren, kom ik alle liefde persoonlijk Rots-Vast van onder tot boven
automatiseren op een manier die jullie je werk goed laat doen.

Rots-Vast Amsterdam-Zuid wrote, on 02/27/2009 07:21 AM:
> Geachte mijnheer Muit,
>
> Even snel de scans van de fakturen/overzichten beheer: Mijn klant is
> zojuist gearriveerd, de maand febr. ( is gelijk aan jan.) volgt maandag
> per mail.
>
> Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd,
>
> Vriendelijke groet,
>
> Karin De Herdt
>
> Rots-Vast Groep Amsterdam-Zuid
> Rijnstraat 216-H
> 1079 HT Amsterdam
> T:020-44 22 170
> F:020-44 22 175
> E:amsterdamzuid@rotsvast.nl
> I: www.rotsvast.nl