De kleine lettertjes (over mij en mijn werk)

[ Dit is even wat 'klad-ruimte'. Ik heb hier een sectie 'geparkeerd' die eerst op mijn werk website stond. Misschien bewerk ik de tekst later nog. ]

De kleine lettertjes

Ik zou erg dankbaar zijn als bedrijven die me inhuren, niet meteen in paniek zouden raken, mochten ze anonieme belasterende e-mailtjes over mij krijgen.

Ik ben enigzins verdiept in discussies over controversiële onderwerpen, door o.a. mijn bijdrage aan de website pedofilie.nl. Deze onderwerpen bespreek ik hier niet, net zoals ze tot nu toe nooit besproken zijn of een obstakel hebben gevormd op mijn werk. Iedereen met oprechte belangstelling voor die onderwerpen is tot nu toe altijd positief geweest over wat ik doe.

Het feit dat deze onderwerpen niet in een paar korte zinnen uitgelegd kunnen worden, heeft me echter wel parten gespeeld. Eind 2007, na een korte aanwezigheid in de media, heeft een groep (anonieme en niet aansprakelijk te stellen) mensen ervoor gezorgd dat mijn toenmalige opdracht afgekapt werd. Hun actie werd unaniem veroordeeld door iedereen die zich erover durfde uitspreken, maar daarmee had ik mijn werk niet terug.

Dit wil ik graag niet nog eens laten gebeuren, omdat het de kwaliteit van wat ik oplever alleen maar aantast. Ik wil echter ook niet graag dat ik me in het vervolg altijd overal stil moet houden over dingen, waarvan iedereen (die er wat aandacht aan besteedt) vindt dat wat ik zeg nuttig is. Vanuit mijn standpunt is het enige effect van deze discussies op mijn werk dat ik:

  • in staat ben 'buiten gebaande paden te denken' en moeilijke onderwerpen open tegemoet te treden;
  • goed dingen kan beargumenteren en een goed ontwikkeld vermogen heb in het onderscheiden van waarheid en misleidende redeneringen;
  • in staat ben om me te blijven richten op nuttige doelen in een potentieel vijandige atmosfeer;
  • pogingen tot chantage en laster kan weerstaan

Ik herhaal dat dit voor mij geen onderwerp van discussie op mijn werk is. Ik negeer dit onderwerp net zo graag als ieder ander - hoewel ik opensta voor vragen. De enige reden om er op deze website over te beginnen is: een werkgever zou te maken kunnen krijgen met een of twee pogingen om mijn geloofwaardigheid kapot te maken. Deze pogingen zullen via e-mail of een ander 'gemakkelijk/indirect' medium zijn, ze zullen komen van personen die hetzij anoniem zijn, hetzij een bewezen verleden van laster hebben, en u bent vrij om deze te negeren of mij ernaar te vragen.

Dat is alles.