De rechtszaak tegen MARTIJN van 29 okt, oorzaken, gevolgen

Taxonomy visibility: Term 'pedofilie' has been made visible

Nou, dat was een ervaring.

Drie dagen geleden had ik nog geen idee dat ik deze maandag in de rechtszaal op zou treden als woordvoerder van Vereniging MARTIJN in een aangespannen kort geding -- en vervolgens vier camera's op mijn nek zou krijgen. Ik heb me laten meeslepen door de snelle ontwikkelingen - en ik heb er geen spijt van.
Maar er gaat nu wel het een en ander meespelen, natuurlijk. Ik ben nu met mijn hoofd op RTL Boulevard geweest, waarvan de presentatoren natuurlijk niets anders uit hun mond kregen dan "gadver, vies, eng stelletje". Volgens een vriend van me is hij platgebeld "Roderik was op TV; is hij lid van Verenging MARTIJN!?!???". Ik ben benieuwd hoe het morgen op mijn werk gaat.

Dus ik zal zelf ook gedwongen zijn om dingen naar boven te halen, die niets met de rechtszaak te maken hebben.

Wat er NIET met mijn verdediging in de rechtszaak van 29 oktober te maken heeft:

Ja, ik ben lid van MARTIJN ja. Ik heb daar geen problemen mee.

Als mensen er wel problemen mee hebben dat ik lid van MARTIJN ben, is het jammer voor ze.

En als ze zich nu geschokt afvragen of ik pedo ben, dan hebben ze in een andere tekst mijn antwoord.

Als mensen problemen hebben met de Vereniging MARTIJN zelf, dan is het heel simpel: doe er wat aan. Ik breng je zo in contact met het bestuur, en dan mag je alles proberen te veranderen wat je wilt. Als je me goede redenen geeft om MARTIJN op te heffen, zal ik met je mee stemmen voor opheffing, op de volgende ledenvergadering. Ikzelf zie weinig bestaansrecht voor de vereniging, en had eigenlijk verwacht dat ze inmiddels al ter ziele zouden zijn.

Er gebeurt namelijk zowat niets, binnen de Vereniging MARTIJN. De suggestie wordt constant gewekt (door mensen zoals de voltallige RTL Boulevard-reactie) dat het daar allemaal engerds zijn, maar dat is niet zo. Ik zie in MARTIJN een lege huls, een symbool dat wanhopig in leven gehouden wordt door enkele mensen (die ik zeer respecteer in hun poging daartoe) omdat zij vinden dat er iets moet zijn waartoe mensen met pedofiele gevoelens zich kunnen richten.

Helaas voor ze mist de vereniging de mankracht en de competentie om dat ook werkelijk inhoud te geven.

Wat het forum betreft: ik vind het bagger. Veel forum-topics zijn moeilijk te begrijpen omdat er blijkbaar heel veel berichten tussendoor weggehaald worden. Het forum wordt bevolkt door te veel wereldvreemde mensen die elke vorm van zelfkritiek lijken te missen (inclusief sommige moderatoren) - met als 'koning' DNH. Ik snap de mogelijke functie van een forum voor pedofielen... maar ik heb nog niet ontdekt dat het MARTIJN-forum die vervult. Het ziet er nogal zielig uit allemaal.

Ik weet niet waarom mensen dit forum open houden. Ik weet ook niet waarom het een plaatjes-gedeelte bevatte. Als ik beheerder zou zijn, zou ik de zaak waarschijnlijk al lang opgedoekt hebben. Maargoed, het is mij niet belangrijk genoeg en ze richten volgens mij (ook met die plaatjes) geen schade aan. Dus als andere mensen daar moeite mee hebben, nodig ik ze uit om zelf te gaan protesteren.

Inmiddels vraagt iedereen zich natuurlijk af: "maar waarom heb je dan in hemelsnaam dat forum verdedigd?"

Wat er WEL met mijn verdediging in de rechtszaak van 29 oktober te maken heeft:

Het bestuur heeft mij aangesproken over de dagvaarding die ze kregen. Die was bijna volledig gebouwd op een onware aanname. Daarnaast hebben de aanklagers gigantische haast gemaakt: vrijdag om 13:00 is er een mail gekomen met een ultimatum dat er voor 15:00 plaatjes van de koningskinderen verwijderd moesten worden. Het verenigingsbestuur heeft, na wat verwarring, om 14:55 geantwoord dat er toch echt al voor 13:00 geen plaatjes meer stonden. Maar om 14:52 stuurden de aanklagers al een e-mail dat er een kort geding aangespannen was. Voor maandag (de volgende werkdag dus) om 11:00.

Ga je zo met elkaar om? Ik dacht het niet.

Daarbij zou de Vereniging MARTIJN, als zij niet zou komen opdagen of geen deugdelijke verdediging zou voeren, zeker worden veroordeeld. Ik ben niet de enige die het precedent dat dit misschien zou scheppen, geen leuk vooruitzicht vond. Ik kreeg deze column in nu.nl onder ogen van Christiaan Alberdingk Thijm, een advocaat met ervaring en een goede naam in het juridische veld waar dit aan raakt.

Maar wat die advocaat niet wist en ik wel, was dat de veroordeling zou gebeuren op grond van onwaarheden. De aanklagers hadden het constant over een 'besloten gedeelte van het MARTIJN forum'. Dat gedeelte BESTAAT NIET. En toch was de kans groot dat de aanklagers dit er zomaar doorheen zouden 'frommelen'. Met onbekende gevolgen.

Er was natuurlijk geen advocaat meer te regelen, in deze tijd. Ik heb contact kunnen leggen met twee advocaten die allebei zeiden dat ze dit niet konden doen, maar waarvan 1 wel wat tips gaf.

In het gedoe hieromheen heb ik zonder veel nadenken gezegd dat ik de woordvoering wel zou doen. (Er was gewoon niemand anders die dat aankon.) Iemand (die zichzelf wel bekend maakt als hij dat wil) heeft een pleitnota in elkaar gezet met behulp van wat hij wist over de zaak, eerdere nota's en bovengenoemde tips. We hebben er tot zondagavond na 2:00 's nachts aan zitten schaven.

De zitting is volgens mij goed verlopen, in ieder geval inhoudelijk. Ik vind dat ik daar best trots op mag zijn.

Daarmee doe ik geen inschatting over de uitspraak. De aanklagers hebben wel punten gemaakt over de werking van het forum, die de rechter mee zal nemen. Ik heb geen idee hoe de rechter daarover gaat oordelen en het kan me persoonlijk ook niet veel schelen.

Maar het fundament van het kort geding is naar mijn idee wel weerlegd. Het enige wat spoedeisend was, was het verwijderen van de foto's. De aanklagers zijn in de rechtszaal niet overtuigend ingegaan tegen het (ware) verweer dat de foto's al ver voor de dagvaarding verdwenen waren en niet op een 'gesloten gedeelte' gepubliceerd zijn. Dat reduceert de rest van hun mooie argumenten tot bijzaken die niet in een kort geding thuishoren. Hoewel sommige van die bijzaken misschien best steek houden.
Mag ik dit even herhalen?

Ik vind het hele kort geding onnodig - en als zijnde kort geding slecht in elkaar gezet.

En ik vind het jammer dat het op deze manier moest.

Ik denk namelijk op zich niet dat de aanklagers en hun cliënten (daarmee bedoel ik de RVD) achterlijk zijn. Maar ik kan slechts raden naar wat er zich aan hun kant, die vrijdag, heeft afgespeeld. Ik ben daar werkelijk heel benieuwd naar. Maar door de (door hen opgelegde) tijdsdruk is er absoluut geen gelegenheid geweest om ze te vragen waar ze nu in hemelsnaam mee bezig waren.

Een goede indicatie wordt wel gegeven door berichtjes die een zekere Yvonne her en der achterlaat, en het feit dat er bij de 'producties bij het kort geding' van de aanklagers enkele (layout-technisch belabberd aangeleverde) pagina's van de site SCA-SKS zaten. Het lijkt erop dat Yvonne van Hertum de RVD getipt heeft over de aanwezigheid van de foto's, en dat de RVD zich door haar opmerkingen heeft laten ophitsen. Daarmee snijden ze zichzelf in de vingers. Wie er even voor gaat zitten, ziet binnen 10 minuten zoeken al dat mevrouw van Hertum wel heel graag de publiciteit zoekt en dat ze niet kijkt op een verzinseltje meer of minder.

Nu heeft mevrouw van Hertum het recht om te doen wat ze doet, en er hangen natuurlijk aan de andere kant, op het MARTIJN forum, figuren die net zo triest zijn als zij. Wat dat betreft mogen die zich fijn met elkaar bezig houden, dan hebben andere mensen geen last van ze.

Het lijkt er echter op dat ook de RVD niet de tegenwoordigheid van geest bezit om zich af te vragen of ze zich wel op deugdelijke informatie baseert. Dat geldt ook voor de landsadvocaat in deze zaak. En dat is naar mijn mening een kwalijke zaak.

Ik kan natuurlijk slechts raden naar hoe een en ander verlopen is; het kan zijn dat de RVD inderhaast heeft gehandeld
* uit angst voor negatieve publiciteit (of misschien dreiging daartoe van mensen zoals mw. Van Hertum)
* uit de wens om 'die vuile pedofielen' eens te kunnen aanpakken (een beeld dat vooral berust op vooroordelen en sensationele verhalen die in de wereld gebracht worden door mensen van het type Van Hertum)
Daarbij hebben ze (helaas) waarschijnlijk het Prinselijk paar lastiggevallen voor een reactie op de foto's van hun kinderen op het MARTIJN forum. Die mensen zijn natuurlijk genoodzaakt om te zeggen dat ze niet dieper geschokt konden zijn (ongeacht of dat ook werkelijk zo is als ze er 5 minuten over nadenken), wat de RVD vervolgens leuk in persberichten kan gebruiken. Wat er gebeurt als de RVD hun landsadvocaat vervolgens inschakelt, of die mensen routinematig alles aannemen of niet, of die mensen intern juichen bij een 'makkelijk publiciteit genererend zaakje' of niet (of zich juist gedwongen voelen om die aan te nemen) weet ik niet. Maar ze zouden zich toch minstens verantwoordelijk moeten worden voor de deugdelijkheid van een eis, en de informatie(bronnen) waarop die gebaseerd is.

De samenleving verwilderst al jarenlang. (Dit is geen spelfout; er treedt al jarenlang een ver-Wilders-ing op. Je kunt roepen wat je wilt, als het maar lekker ligt bij de bevolking - in de wetenschap dat veel media en politici toch wel uit eigenbelang achter je aan hollen. Het waarheidsgehalte doet er minder toe.)

De rechtspraak zou naar mijn mening een laatste bastion hiertegen moeten vormen. Het rechterlijk apparaat zou moeten draaien om werkelijk inhoudelijke zaken en doordachte meningen, niet om 'productie maken' of publiciteit. In dit geval falen de openbaar aanklagers daarin. Hoe het ook tot stand is gekomen: er ligt uiteindelijk een eis op tafel die gebouwd is op onwaarheden, die expres doorgedrukt is binnen een tijdsbestek waarin men niet verwacht dat de verdediging in de rechtszaal deugdelijk verweer kan voeren. En dat mogen Mr. Boukema en de zijnen zichzelf aanrekenen.

Niemand hoeft zichzelf een veroordeling in te laten 'pesten'. Ook de Vereniging MARTIJN niet.

Als men de Vereniging MARTIJN of haar forum wil aanpakken, dan doen ze dat maar op basis van deugdelijke informatie. Ik zal absoluut niet in hun weg gaan staan.
Als het niet kan op grond van deugdelijke informatie, dan moet men concluderen dat het niet nodig is.

Maargoed, ik verwacht niet dat de gemiddelde Nederlander hierin geïnteresseerd is. En zeker RTL Boulevard niet. Dus ik zal het wel merken in de komende dagen, he...

Jazeker ik heb vrijdagmiddag

Jazeker ik heb vrijdagmiddag om 12 uur de RVD getipt dat Prinses Amalia en haar neefje en nichtje op de site stond, en er screenshots van gemaakt.
Ook van de foto van Banned van Prinses Amalia.
Alles is verzonden na het eerste telefonische kontakt wat ik had met de RVD. Deze belde me later nog enkele malen terug en we hebben samen de website van Martijn doorlopen.
Daarna ben ik de media gaan bellen en samen met de media de website doorlopen deze konden zien dat het WEL waar was.
Diverse programma's oa RTL4 nieuws, Boulevard, SBS6 enz hebben gevraagd of ik iets wilde zeggen voor de camera, maar Nee dat wilde ik dus niet. Ik ben niet belangrijk in deze het zijn ONZE kinderen waar pedo's zich aan verlekkeren, zich aan opgeilen exact zoals DNH zei in RTL Boulevard.
Walgelijke gasten zijn jullie allemaal, en ja je bent nu bekend, vooral omdat er op SKS ruim 13.000 bezoekers per dag komen.

Ik denk dat je in de war bent

De RVD heeft al op donderdagavond een bericht ingesproken op de voicemail van de Vereniging MARTIJN. (Dat luisterden ze pas vrijdag na 13:00 af, maargoed.)
Daarom denk ik dat je niet vrijdagmiddag bedoelt, maar donderdagmiddag, dat je de RVD getipt hebt.

Bedankt verder, dat je mijn verhaal verder verspreidt. Helemaal in zijn geheel overgenomen, zonder verdraaiingen. (Sommige links zijn dan wel weer typisch, maar dat vergeef ik je. Ik ben er best blij mee, want mijn siteje haalt de 13.000 niet.

....

....
*argh, de druk wordt te groot... *

...sja, verder heb je wel weer 'hacker' neergezet op een plaats waarvan ik alleen maar moet grinniken. Ook ben ik heel erg onder de indruk (not) van dat dreigende "je bent nu bekend". Die 13.000 bezoekers zijn natuurlijk een gigantisch aantal vergeleken met alle kijkers van het SBS6 nieuws en RTL Boulevard waar je dat screenshot vandaan hebt, he...

(Sja, ik wil graag normaal met je praten, en ik wil wel mijn best doen om je niet te zien als een stomme muts met oogkleppen op, maar alsjeblieft, wil je het me niet zo moeilijk maken? Die voorzetten voor open doel zijn zo verleidelijk..)

de rechtszaak tegen martijn, 29 oktober 2007

Lieve Roderik, wat heb je een helder stuk geschreven, waarin je opkomt voor de waarheid, om onjuistheden en misverstanden tegen te gaan en te voorkomen. Knap! Ik ben trots op je!
ik heb de rtl-boulevarduitzending waar jij in voorkwam niet gezien. had ik wel graag willen zien.

Dank je mam :)

Ik ben er inmiddels wel klaar voor om met de grote jongens mee te doen, wat betreft het neerzetten van goede meningen Smile

De uitzending van RTL Boulevard staat op RTL.nl (link) - het begint vanaf 4.50 .

Als je het nog leuk vindt om eventjes instemmende reacties (en een lekker recalcitrante van 'die pinda') te lezen, kijk dan op www.jongensforum.net.

Blogs en fora in heel Nederland zijn dank verschuldigd

Beste Roderik, ik zou je hartelijk willen danken voor het op je nemen van de verdediging van de Vereniging Martijn in dit kort geding. Indien jij dit niet gedaan zou hebben dan was de kans groot dat er op basis van onwaarheden de Vereniging Martijn veroordeeld zou worden in deze zaak. De rechter moet nog uitspraak doen dus het kan nog steeds slecht aflopen maar zonder jouw inzet was de kans hierop vele malen groter.
Deze zaak is niet enkel belangrijk voor de Vereniging Martijn maar ik zou haast zeggen voor elk forum in Nederland. Elke rechtszaak levert jurisprudentie op welke in volgende rechtszaken gevolgen kunnen hebben voor een uitspraak. Fora en blogs als terdiscussie.nl, geenstijl.nl en fok.nl zouden steun moeten betuigen in deze. Hun voortbestaan wordt evenzeer bedreigd als die van het forum van de Vereniging Martijn.

Sja

Of de impact nu zo groot zou zijn als er een klakkeloze veroordeling gekomen zou zijn, betrijfel ik. Het forum van MARTIJN wordt echt wel eerder aangepakt dan de rest - zeker met de uitstraling die het had of heeft.

Maargoed, ik heb mijn ding gedaan en ik zie 't wel... ik ben nu al (of nog?) tevreden over mijn actie op zichzelf; het precieze effect wordt toch nooit meetbaar.

Kort geding

Ik bewonder je moed, hoewel ik de indruk krijg dat je door de feiten en ontwikkelingen ingehaald werd. Toch denk ik (hoop ik) dat het publiek inziet dat er ook binnen Martijn mensen zijn die wel een normaal gesprek kunnen en durven voeren op TV, zelfs onder eigen naam, hetgeen ik bij je zgn. medespeler mistte.
Alle respect,
georg

Namens dit lid van het

Namens dit lid van het volledig onzinnige forum van Martijn ook nog heel erg bedankt voor het opnemen van de verdediging voor de vereniging. Wink Zonder jou had Martijn zeker verloren en was er een zeer slecht precedent geschapen voor de toekomst. Ik ben het ook vrijwel volledig met je eens wat je hier schrijft en ook je kritiek op de vereniging en het forum vind ik wel terecht (ook al ben ik zelf nog steeds actief lid van het forum). Het niveau is inderdaad niet zo hoog meer en je mag best zeggen dat het een zooitje is nu. Er zijn ook maar een stuk of 8 a 9 leden overgebleven die er af en toe nog wel eens wat posten. Maar het is ook wel eens beter geweest vind ik, vlak nadat het nieuwe bestuur was aangetreden leek het niveau wel beter te worden en er kwamen toen ook best veel interessante nieuwe leden bij. Totdat er op een gegeven moment opeens onenigheid ontstond en verschillende kwaliteitsposters het forum verlieten. Dit is sindsdien niet meer goedgekomen helaas.

Uiteindelijk heeft het forum denk ik gewoon wat meer intelligente en verstandige mensen nodig en een aantal goede moderators, en ik zou ook niet weten waarom dit niet zou kunnen. Ik ben dus eigenlijk niet direct voor het verdwijnen van het forum of de vereniging, ik wil juist proberen meer mensen te stimuleren om mee te helpen de vereniging en het forum weer op poten te zetten. En ik wil daar best zelf ook een handje in mee helpen, financieel of op een andere wijze. Deze lege huls moet toch ook wel weer gevuld kunnen worden op een gegeven moment zou je zeggen? Of heeft Martijn inmiddels een dusdanige slechte naam gekregen dat zelfs de meeste pedofielen hier niks meer mee te maken willen hebben? Vreemd eigenlijk wel, want Martijn als vereniging ligt vrijwel op zijn gat en doet al tijden niks meer dus het kan ingevuld worden op de manier waarop de nieuwe (actieve) leden het graag zouden willen zien.

Nu ik mijn stukje teruglees

Nu ik mijn stukje teruglees zie ik dat het lijkt alsof de zaak al gewonnen is terwijl dit nog zal moeten blijken morgen natuurlijk. Ik hoop dat het recht zal zegevieren in dit geval, en dat ze niet iets raars verzinnen om Martijn toch nog te laten boeten zodat de RVD en ons koningshuis zo geen gezichtsverlies zullen lijden. Dit laatste ben ik toch nog wel een beetje huiverig voor eerlijk gezegd.

> Uiteindelijk heeft het

> Uiteindelijk heeft het forum denk ik gewoon wat meer intelligente en verstandige mensen nodig en een aantal goede moderators,

Ja dat snap ik ook, maar waar tover je die vandaan dan?

> Ik wil juist proberen meer mensen te stimuleren om mee te helpen de vereniging en het forum weer op poten te zetten. En ik wil daar best zelf ook een handje in mee helpen, financieel of op een andere wijze.

Typisch dat je 'financieel' als enige concrete voorbeeld noemt, want dat is nou juist niet wat nodig is.

Mensen moeten eens stoppen met denken dat we ergens komen als ze "proberen meer mensen te stimuleren om mee te helpen". Weet je hoeveel overbodige woorden er in die zin zitten?
Mensen moeten eens beginnen met 'mee te helpen'.

> Of heeft Martijn inmiddels een dusdanige slechte naam gekregen dat zelfs de meeste pedofielen hier niks meer mee te maken willen hebben? Vreemd eigenlijk wel, want Martijn als vereniging ligt vrijwel op zijn gat en doet al tijden niks meer dus het kan ingevuld worden op de manier waarop de nieuwe (actieve) leden het graag zouden willen zien.

Wat je zegt klopt.

Dat laatste zeg ik ook tegen mensen, als ze kritiek op MARTIJN hebben.

Maar het is al jaren lang zo dat de meeste pedofielen niks met MARTIJN te maken willen hebben.
De meesten denken dat, als ze actie willen ondernemen, ze het beter kunnen doen zonder de ballast van:
* een slechte naam
* meningen die niet van hunzelf zijn, die naar buiten gebracht worden
* moeten werken met het bestuur dat daar op dat moment zit
* dingen waar ze geen interesse in hebben (bv. het uitgeven van de OK)
* een verzameling leden waar je voor 99% toch nooit van hoort

Of dat terecht is of niet, daar laat ik me niet over uit. Feit is dat deze situatie al jaren bestaat.

Hoi Roderik, Als je

Hoi Roderik,

Als je favoriete stalker kan ik het uiteraard ook niet nalaten om enige comments te geven op je aktie. Allereerst mijn complimenten dat je het hebt aangedurfd om namens Martijn als woordvoerder op te treden. Of je het goed hebt gedaan dat zullen we donderdag weten. Uiteraard komen na de veren in je reet ook de mitsen en maren, want ik zit toch nog met wat vragen over het waarom.

Zoals je al in je betoog aangeeft dat Martijn je eigenlijk niets te bieden heeeft en het bestuur eigenlijk incompetente, onbekwame mensen zijn die vinden dat zij 'iets' moeten doen maar eigenlijk geen inhoud kunnen geven aan dat iets en daardoor eigenlijk maar wat aan rotzooien. Dat doet bij mij de vraag oprijzen of je dit nu gewoon uit principe hebt gedaan of uit pure drang om te laten zien dat er ook pedofielen zijn die op basis van verstand bezig zijn met hun geaardheid en niet verzanden in het onwezenlijke gebral zoals op het door jou genoemde forum van Martijn en op andere ons bekende fora? De reden die jij opgeeft voor het feit dat jij je hebt opgeworpen om het dan maar te doen, klinkt mij namelijk onwerkelijk in de oren. Was het, om het maar weer eens bot te zeggen niet, omdat jij je als politiek correcte pedofiel wilde profieleren en daardoor het respect wat jij in de gematigde pedo-wereld hebt nog steviger kan consolideren? Of was het echt omdat je het ontredderde bestuur wou ondersteunen?

Verder is mijn vraag, was het niet mogelijk om de rechter uitstel te vragen wegens de geringe voorbereidingstijd? Volgens mij kan de rechter dat toestaan mits daar gerede aanleiding voor is.

Vreemd vind ik het ook dat je raar zat op te kijken van de grote hoeveelheid pers die aanwezig was.
Je moet wel erg naief zijn te denken dat een kort geding van leden van het Koninklijk Huis tegen wie dan ook, en natuurlijk een pedofielenvereniging in het byzonder, onopgemerkt zou blijven.

Maar goed Roderik, dat waren mijn opmerkingen en wat vraagtekens. Ook wil ik wel nog meegeven dat ik het ook een principiele kwestie vind, en dat ik wat betreft het feitelijke gedeelte van je verweer zoals ik dat op Martijn.org gelezen heb, mij daar volledig in kan vinden. [als dat al wat uitmaakt] En ik eigenlijk verwacht dat de rechter de eisen van de RVD zal afwijzen.

Ik hoop dat je je als bekende nederlander een beetje kan handhaven na je optredens, eerst op de lokale tv en nu op de landelijke commerciele en publieke omroepen. Misschien dat a.s. donderdag, indien de rechter jullie in het gelijk stelt er nog wat internationale aandacht aan toegevoegd wordt...Smile

Groetjes

Peter

Mijn God!

Peter! Ik viel bijna van mijn stoel af! Je hebt je antwoord werkelijk gebaseerd op mijn hele bericht, in plaats van een paar zinnetjes eruit te pikken. En nog vreemder: ik kan geen spoor vinden van opmerkingen die je alleen maar doet om mij te 'steken' zonder verder doel.

Proost, jongen!

Over mijn redenen: het is een mix van beide. Ik ben er in getrokken doordat ik even kon helpen met het vinden van een advocaat, dat mislukte, en ik toen inmiddels wist hoe kut de hele dagvaarding eigenlijk in elkaar zat.
Maar ik had het natuurlijk niet gedaan als ik niet een soort 'interne drang' had om te laten zien dat er ook 'normale pedofielen' zijn.

Wat ik niet snap, is dat je 'respect in de gematigde pedo-wereld' erbij haalt, want dat is niet hetzelfde als die drang. Het afdwingen van respect is nooit een issue in mijn leven geweest. En als dat wel zo zou zijn, zou ik heus niet naar respect hengelen bij een stelletje anonieme pedo's, ten koste van mijn respect bij de rest van de wereld.

Nee, ik heb die drang omdat ik echt denk dat de wereld (een beetje) slechter af is, als ze blijft ontkennen dat er ook 'normale pedofielen' zijn en als die 'normale pedofielen' zich onder de grond laten schoffelen.

En voor mijzelf persoonlijk: ik heb geen zin in een leven waarin ik constant op mijn woorden moet letten of bang moet zijn voor wat anderen over mij zouden kunnen gaan rond-roddelen. Ik heb namelijk geen zin om mijn hele leven hier in mijn leuke appartementje in de Pijp in Amsterdam te blijven stilzitten - hoe relaxed dat ook moge zijn. Ik wil meer.

Ik wil gewoon mijn bek kunnen opentrekken als ik denk dat dat nuttig is. (Of voor de nettere mensen: "mee kunnen doen aan het maatschappelijk debat".) Ik wil in de volgende stappen in mijn 'maatschappelijke carriëre' niet constant bang hoeven te zijn dat iemand iets uitvindt, wat 'ie tegen me gaat gebruiken.

Dan moet ik dus zelf een situatie creëren waar ik dingen kan doen, zonder dat er allemaal gedonder van komt.
Ik denk dat ik een paar keer over een 'drempel' (in de vorm van een hoop gedonder) heen zal moeten, zodat ik me er daarna geen zorgen meer over hoef te maken.

Verder geef ik toe dat dat niet vooraf gepland was. Maar het zat er gewoon aan te komen... eens zou de bom vast wel barsten.
En sja... dat ik mijn werk zou gaan verliezen,,, dat had ik helemaal niet gedacht.
Maar ik ben nog steeds overtuigd dat die drempel te nemen is.

Dankjewel voor je bericht.

Vreemde uitspraak

Ik moet zeggen dat ik erg door de uitspraak verrast ben, en toch ook wel enigszins geschokt. Hoe zeer het gros van de bevolking ook geneigd is tot overemotionele angstreacties en aanverwanten, van een rechter had ik toch ten minste nog enige rationaliteit verwacht. Deze uitspraak is niet alleen onrechtvaardig tegenover de vereniging Martijn, maar kan bovendien onze vrijheid van meningsuiting in het geding brengen:

De Volkskrant schrijft
[cite]Martijn had tegengeworpen dat een bezoeker de afbeeldingen op het forum van de internetpagina had geplaatst. Het zou onmogelijk zijn te garanderen dat dit in de toekomst nooit meer zou gebeuren. De rechtbank was het hier echter niet mee eens. ‘Niet valt in te zien waarom de vereniging het forum niet zo kan inrichten dat daarop slechts berichten worden geplaatst nadat controle heeft plaatsgevonden.’[/cite]

Zou ditzelfde argument niet tegen elk willekeurig Internetforum opgevoerd kunnen worden (zolang dit niet van tevoren gemodereerd wordt, maar ik ken weinig of geen fora die dit wel worden), zodra er iemand aanstoot neemt aan een erop gedane uitspraak? Voor zover ik kan nagaan maakt het feit dat Martijn een vereniging is die pedofilie verdedigt, juridisch geen enkel verschil: hierdoor lijkt de uitspraak me een precedent te kunnen scheppen voor de gekste dingen. Een uitspraak op een forum die je niet zint? Aanklagen maar, en incasseren die 5000 eurootjes!

Ook het volgende,
[cite]Volgens Martijn stonden de afbeeldingen alleen nog in de prullenbak van het forum, die slechts toegankelijk is voor de vijf beheerders. De rechter stelde echter dat ook dit deel van de internetpagina als openbaar moet worden beschouwd.[/cite]
lijkt mij het aanvechten waard. Ik weet niet wat de juridische definitie van 'openbaar' precies is, maar het zou me toch verbazen als dit eronder viel.

Misschien is een hoger beroep het overwegen waard, ditmaal wél met een advocaat?

Als eerste betuig ik ook

Als eerste betuig ik ook mijn respect aan Roderik dat ie dit aangegaan is.
Ik ben een `luie donder` dus kopieer en plak ik lustig een van mijn eigen bijdrages.

Het kort geding komt er dus; maar gebaseerd op foute informatie ! De rechter in casu ziet het en besluit de uitspraak op een latere datum te doen. Toen was al duidelijk dat er geen besloten gedeelte was. De uitspraak heeft dus groot gevolg voor een ieder die een forum of site beheert. Dit heb ik uit die uitspraak weten te extrapoleren.

Nu met de wereldwijde media aandacht voor deze `gruweldaad` had de rechtbank geen andere keuze dan om te voorkomen dat de RVD `af zou gaan` (en met hun de landsadvocaat). Er zou en moest een veroordeling komen en die kwam er……
Hoewel de rechter vooral de martijn-site veroordeelde heeft hij met dit te doen wel jurisprudentie geschapen die veel verder gaat.
Ik heb dit uit het vonnis weten te halen:
- dat de `prullenbak` van een website als besloten gedeelte geldt en indien meer als één persoon hier toegang tot heeft dit zelfs als openbaar wordt aangemerkt.
- dat afbeeldingen welke openbaar aangeboden worden toch voorzien blijven van auteurs- en portretrecht en derhalve een forum of site hiervoor ter verantwoording geroepen kan worden.
- dat forum of site beheer ten allen tijde verantwoordelijk is aan wie toegang verleend wordt en hier hoofdelijk aansprakelijk voor kan worden gesteld.
- dat forum of site beheer zich niet kan beroepen op gebrek aan ervaring en/of kennis bij het modereren van een forum of site.
http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx
(LJN: BB6926)
Een direct gevolg van een onnodig kort geding gebaseerd op onwaarheden van YvH.

Hoger beroep of niet, dit is vechten tegen de bierkaai.