Vrijheid van meningsuiting en angstzaaierij

Translation Note: The Dutch version of this content is being displayed because the English translation is unavailable.

We hebben het allemaal al talloze keren gehoord: vooral sinds de opkomst en de dood van Pim Fortuyn schijnt er ineens een ander politiek klimaat te zijn in dit land. We hoeven niet meer beschaamd te zijn om onze mening over anderen te geven. Al die politieke correctheid leidde alleen maar tot verwijdering van 'de politiek' en 'de kiezer'. De stem van het volk mag gehoord worden, enzovoort.

Vrijheid van meningsuiting is een 'hot item', tegenwoordig.

Fijn. Leuk. Helemaal mee eens dat 'we' overdreven politieke correctheid afgeschaft hebben.

Maar met dit soort vrijheid om van alles te zeggen, zijn we alleen beter af, als alles ook werkelijk gezegd wordt.

We zijn niet beter af als we in plaats daarvan, mensen vrijelijk aan het woord laten om allerlei lompe oordelen over anderen in het rond te slingeren, en daar niemand tegen in gaat. Dan worden die lompe oordelen als waarheid gezien.

We zijn ook niet beter af als de media alleen maar focust op lekker simpele meningen, en zelfs in interviews gaat aansturen op lekker controversiële soundbites (ongeacht of die soundbites de waarheid geweld aandoen), omdat die nou eenmaal beter verkopen. We zijn ook niet beter af als politici daarop inspringen en goedkope praatjes gaan houden omdat ze zichzelf dan beter in de kijker spelen.

Het meest in het oog springende en gevaarlijke vind ik de simpele manier waarop mensen zoals Geert Wilders ageren tegen de dreiging van de Islam. Veel let ik er niet op, maar toevallig zag ik Marco Pastors in een discussieprogramma op TV, recht in het gezicht van een Marokkaans-Nederlandse man en vrouw, preken dat de Islam een dreiging was. De hele riedel aan vrouwenonderdrukking, sharia, blabla, moest even opgenoemd worden. Alsof die (jonge gestudeerd hebbende) vrouw dat niet zelf beter kan beoordelen!

Mag ik ook even op botte toon inhaken dan? Ik vind het gewoon ongelofelijk lomp, betweterig en contraproductief dat je tegen mensen die een personificatie van het tegendeel zijn, gaat vertellen dat de Islam een vrouwenonderdrukkende barbaarse Godsdienst is. Je moet die mensen juist aanmoedigen om het tegendeel te bewijzen en hun leven op te bouwen op een manier die niet vrouwenonderdrukkend of op een andere manier 'gevaarlijk' is. Waarom neem je blijkbaar aan dat ze dat niet willen? Wat heeft het voor voordeel om die mensen terug in de hoek te schoppen?

En nee, deze uitspraak maakt van mij geen linkse geitenwollensokkenlievevredebewaarder die de waarheid niet wil zien. Ik weet dat er problemen zijn met veel mensen die de Islam aanhangen, in Nederland. En die problemen moeten aangepakt worden, en daarbij hoeft van mij een aanpak die onderscheid maakt in 'specifieke cultuerele achtergronden' niet geschuwd te worden. Maar ik denk dat ik met alleen wat verstand en levenservaring (en zonder veel kennis van de Islam) gerust het volgende kan zeggen: We hebben geen probleem met de Islam als geheel. We hebben een probleem met een teveel aan 'lompe boeren uit de uithoek', of tegenwoordig ook veel kansloze jongeren, die zich verschuilen achter de Islam of achter weetikveelwat om onze samenleving af te wijzen, omdat ze niet verder willen kijken dan hun neus lang is. Je hoeft echt niet heel goed te kijken, om voorbeelden te zien waar 'de Islam' door verschillende mensen verschillend uitgelegd wordt. Dus dat is het probleem niet, en het is contraproductief om dat wel zo voor te stellen. Juist de mensen die je het best kunnen helpen met het oplossen van het probleem, vervreemd je hiermee van jezelf.

En ik heb niks tegen Marco Pastors. Hij heeft vast heel veel goeds gedaan in de praktijk in de afgelopen jaren. Juist daarom weiger ik te geloven dat hij dit niet eigenlijk weet. Juist daarom denk ik dat hij gewoon die uitspraken over de Islam doet omdat in politiek overleg is besloten dat dat lekker de aandacht en de kiezers trekt.

En daar krijg ik dus kromme tenen van. Is het nou werkelijk zo moeilijk om je kiezers iets meer uit te leggen? Moet je mensen in een hoek duwen om andere mensen hun stem te winnen? Dan acht ik je medeverantwoordelijk voor het in stand houden van een klimaat van polarisatie en radicalisering, dat juist gevaarlijk is voor onze samenleving. Voor zover ik begrijp, heeft onderzoek uitgewezen dat de moslim-extremisten in Nederland juist door zo'n klimaat van polarisatie aangemoedigd worden/zijn om de westerse samenleving af te wijzen. Vind ik niet zo'n onlogische conclusie, overigens.

Dit soort dingen zijn het nou waard om aandacht aan te besteden, om het debat over te laten aanwakkeren door mensen met een beetje visie.

Maar wat lees ik vrijdag op de voorpagina van mijn krant? "Oprichter v. Mierlo: Heeft D66 nog zin?" (Zie je het vraagteken aan het eind? Da's precies de truuk waar roddelbladen veelvuldig gebruik van maken. Het wekt nieuwsgierigheid zonder werkelijk iets te zeggen.) Van Mierlo natuurlijk met zijn hoofd op TV die avond, natuurlijk gun ik het die man wel... Pechtold is zelfs nog eerlijk genoeg om toe te geven dat zo'n debatje lekker uitkomt in verkiezingstijd... en wat is het eerste dat ik 's morgens hoor als ik de radio aanzet? "Van Mierlo heeft niet bedoeld te zeggen dat D66 opgeheven moest worden." NEE ZEG! DIE HADDEN WE NIET AL GISTEROCHTEND ZIEN AANKOMEN, NOU GOED!

En het gaat constant zo. De meest onzinnnige dingen komen dagelijks langs omdat Pietje dit gezegd heeft over Janneke die dat zei, zodat Pietje de volgende dag weer in het nieuws kan zijn om te zeggen dat het net iets anders zit.

Wat is het met de media en de politiek? Is dit een stilzwijgende afspraak om elkaar aan zendtijd en krantenvulling te helpen? Denk je nou ECHT dat ik erop zit te wachten om bezig gehouden te worden met dit soort onzin, in een wereld die schreeuwt om allerlei oplossingen voor andere problemen? Ga iets nuttigs doen!

OK, ik dwaal af. Het ging over het debat over het zogenaamde gevaar van de Islam. Er is wel debat hierover, hoor. Kleinschalig. Veel kleinschaliger dan de schaal waarop botte Wilders-achtige uitspraken worden uitgemeten in de gratis krantjes.

Ik vind het gewoon lichtelijk triest dat teveel opiniemakers (om zichzelf in de kijker te spelen) en teveel media (omdat ze vinden dat dat beter verkoopt) eerder een stoorzender dan een hulp zijn in het oplossen van problemen die we hier in Nederland hebben. Sommige problemen worden zelfs aangewakkerd, door alleen de domme ongenuanceerde meningen een podium te geven.

Is daar nu die zogenaamde 'vrijheid van meningsuiting' voor bedoeld?

Ik kwam toevallig deze avond een poster tegen, die goed weergeeft hoe ik me nu voel. Of in ieder geval, waar anderen die ik ken, mee worstelen.

Hoe kan ik me veilig

voelen

als iedereen zegt

dat ik bang moet

zijn

Kroesje